Slovenské mestá potrebujú viac stromov a menej betónu

Téma:

 

Najväčšia petícia v dejinách Slovenska “Klíma Ťa potrebuje” poukazuje na nutnosť riešiť klimatické zmeny a ich dopad aj v našich mestách, ktoré v letných mesiacov v čase najväčších horúčav pripomínajú skôr púšť Gobi než mierne podnebie Európy.

 

Tieň je v každom meste nedostatkový tovar. A pri súčasnom trende sa situácia ani nezmení, práve naopak. Riešenie je pritom veľmi jednoduché – naše mestá potrebujú viac zelene a stromov. Ak budú mestá stále uprednostňovať výstavbu betónových parkovísk pred zeleňou tak, ako tomu bolo za posledných tridsať rokov, zmenia sa veľmi rýchlo na rozpálené skleníky.

 

Naše mestá sme úspešne vybetónovali, trávniky sú bez pravidelného výdatného zavlažovania len vyschnutými pásmi zeme. Stovky metrov štvorcových tvoria parkovacie miesta, ktoré sú rozžeravené a zaparkované autá na nich sa stávajú pojazdnými skleníkmi. Čo chýba? Obyčajný tieň, ktorý má v tomto prípade cenu zlata. Vytvoriť tieň však, našťastie, nie je tak drahé ako zlato.

 

Na to, aby sme ochladili miesta, kde mnohí z nás pravidelne chtiac-nechtiac trávime hodiny týždenne, potrebujeme stromy. Na parkoviskách ich však nevidíme, a ak áno, tak len na oko – pre potreby stavebného konania. Nájdeme tam zväčša len pár malých stromčekov, ktoré nemajú živnú pôdu či dostatok vlahy na to, aby rástli a aby svojou korunou prekryli aspoň pár parkovacích miest. Ktoré parkovacie miesta budú tie, ktoré sa pri supermarketoch obsadia najrýchlejšie? Budú to práve tie, ktoré poskytujú luxus tieňa.

 

Ak vlády, či už miestne, alebo celoštátne, skutočne myslia na zmierňovanie dopadov klimatických zmien, tak musia obchodníkov motivovať k zvýšenej výsadbe stromov a drevín v okolí nákupných centier a supermarketov. Tento tlak nemôže byť však len pro forma, teda aby obchodníci vysadili len pár stromov, ktoré vyschnú skôr ako ich zasadia. 

 

Slovensko sa oproti západnému vyspelému svetu líši práve “starostlivosťou” o tieto obrovské zastavané plochy. Kým v Nemecku či Rakúsku lemujú parkoviská veľké stromy alebo okrasné dreviny, tak u nás máme namiesto pásu stromov pás billboardov, ktoré ešte k tomu zväčšujú vizuálny smog. Zmena myslenia a paradigmy musí prísť ihneď.