Darujte nám 2%

V roku 2022 nadácia venovala viac ako 43 000 eur prostredníctvom grantového programu #krajsievmeste na podporu 10 projektov zameraných na revitalizáciu a obnovu zanedbaných lokalít v Žiline,  ktoré v súčasnosti už nachádzajú nové využitie pre miestnu komunitu. Vznikli nové mestské záhrady, dobudoval sa knižný literárny park, uskutočnili sa rôzne workshopy a podujatia zamerané na ekológiu v meste a vďaka edukatívnym videám, ktoré podporila nadácia, sa môžu ľahšie vzdelávať aj nepočujúci Slovenska.

 

Aktivity grantového programu smerujú k  podpore Žiliny ako mesta, ktoré vie ponúknuť ľuďom, najmä mladým, kvalitu životu porovnateľnú so zahraničím.
Je dôležité, aby naše mestá a krajina ponúkli mladým také príležitosti, vďaka ktorým sa vrátia po štúdiu v zahraničí späť na Slovensko. Aj preto sa nadácia venuje projektom demografickej krízy a zlepšovaniu kvality inkluzívneho vzdelávania detí pochádzajúcich zo znevýhodnených sociálnych prostredí. 

 

S príchodom prvých ukrajinských rodín do Žiliny vznikajú pod záštitou nadácie centrá pomoci – Camp Žilina a Ukrainska spilka s cieľom pomáhať ukrajinským rodinám, ktoré sa rozhodli pre život v Žiline a v okolí v rýchlejšej a jednoduchšej adaptácii a zapojení sa do komunitného života.  V súčasnosti organizuje spilka bezplatné jazykové kurzy pre dospelých a deti i rôzne komunitné aktivity pre ukrajinské a slovenské rodiny. Pokračuje v pomoci pri komunikácii s úradmi, školami a poskytuje sociálnu a psychologickú pomoc rodinám. Vďaka dobrovoľníkom, individuálnym darcom i firmám, ktoré sa rozhodli nás podporiť v našich projektoch, môžeme pomáhať naďalej. Aj vďaka vašim 2% z dane. Ďakujeme, ak ste sa rozhodli venovať ich práve nám!

Ďakujeme.