Stromy sú pre mestá najefektívnejšia a najlacnejšia klimatizácia

Téma:

Človek prirodzene vyhľadáva pri vyšších teplotách tieň. Ten mu dokonale poskytujú stromy, ktoré sú spoločne s kríkmi a mestskou zeleňou kľúčové pri ochladzovaní mesta. 

 

Každý jeden strom má na klímu mesta veľmi dôležitý vplyv. Napríklad strom, ktorý je približne 20 metrov vysoký, dokáže ochrániť pred slnkom svojim tieňom až 500 m2. Preto by udržiavanie stromov a výsadba nových mala byť, aj vzhľadom na postupné oteplovanie ovzdušia, pre obyvateľov mesta, mestskú samosprávu i developerov úplnou samozrejmosťou.

Na príkladoch v zahraničí vidíme už roky “zelený trend” pri územnom plánovaní. Mnohé mestá vytvorili zóny zelene bez akejkoľvek dopravy, posilnili cyklodopravu a rozšírili pešie oddychové zóny. A ak chce byť Slovensko moderná krajina, mala by tento trend nasledovať.


Okrem prirodzeného ochladzovania, stromy a ich koreňové sústavy pomáhajú mestám ešte iným spôsobom, a to zadržiavaním zrážkovej vody, ktorá i vďaka stromom a zeleni ostáva v krajine a neodteká ihneď do riek. Pod vplyvom zmeny klímy pozorujeme každé leto masívne prívalové dažde, ktoré sme v minulosti sledovali skôr vo filmoch ako v reálnom živote. Dnes sú prívalové dažde, neraz spojené i s ničivými záplavami, bežnou súčasťou letných mesiacov. Problém v mestách je, že značnú časť ich plchy tvorí betón, po ktorom voda kĺže a rýchlo upcháva a zahltí kanalizačný systém.

 

Za posledné roky sa v Žiline postupne rozrástli veľké betónové plochy, vybudovali obchodné centrá s rozsiahlymi parkoviskami, ktoré všetku vodu púšťajú do kanalizácie. Jej kapacita už dávno nestačí, keďže nebola dimenzovaná na takéto objemy.

Riešenie tohto problému existuje, no je potrebné, aby samosprávy, a rovnako aj štát zakomponovali tieto riešenia pri povolení stavieb. Stačí, aby mestá povinne vyžadovali pri výstavbe nových budov a parkovísk inštaláciu vsakovacieho systému, ktorý vodu zadrží na území, na ktoré dopadla a postupne umožní jej vsiaknutie do pôdy.

 

O výsadbe zelene a obmedzovaní nekonečného betónovania mestských plôch sa hovorí už dekády, no reálne kroky prichádzajú len veľmi pomaly. Pritom riešenia, ako ochladiť mestá a efektívne zadržiavať vodu sú už dávno známe. Stačí sa len inšpirovať inými mestami ako Viedeň, Amsterdam či New York City.

Mohlo by Vás zaujímať