prečítajte si

o aktuálnom dianí

Spoločnosť sa mení. Na jednej strane narastajúca dĺžka života vďaka medicínskemu a
technologickému pokroku, na druhej strane menej detí ako dôsledok narastajúceho blahobytu
a vzdelanie spoločnosti. Výsledkom je menej pracujúcich na budúce dôchodky.

V našich projektoch sme

vysadili už takmer

0

stromov

investovali do zelene viac ako

0

milión eur

vybudovali viac ako

0

m2 zelených plôch